Východný dištrikt ECAV na Slovensku si v roku 2022 pripomína viacerými podujatiami 100 rokov svojej samostatnosti. Vznik Česko-slovenskej republiky v roku 1918 umožnil samostatný vývin Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku. Synoda v roku 1921 v Trenčianskych Tepliciach prijala novú Cirkevnú ústavu, ktorá okrem iného potvrdila rozdelenie cirkvi do dvoch dištriktov – Východného a Západného. Po jej schválení vtedajšou vládou boli 23. 10. 1922 inštalované predsedníctva dištriktov. Vyvrcholením jubilejného roku pod názvom „100 listov života VD“ bude slávnosť, ktorá sa uskutoční 23. 10. 2022 (nedeľa) v Prešove.

100 LISTOV ŽIVOTA VD

Svedectvá biskupov VD

Svedectvá dozorcov VD

Svedectvá 90-ročných farárov

Svedectvá 100-ročných evanjelikov